Uslovi koriscenja

Saglasni ste da ćete koristiti ovaj sajt samo u zakonskim okvirima. Ne smete koristi ovaj sajt za: Slanje, objavljivanje ili korišćenje materijala koji su agresivni, uvredljivi, klevetnički, nedolični, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, poverljivost, privatnost i druga prava.

Širenje lančanih pisama, spamova, neželjene pošte ili za štetno i zlonamerno ponašanje koje izaziva ili može izazvati štetu, uznemiravanje, neprijatnosti ili nepotreban strah prilikom korišćenja ovog sajta. Ne smete zaobići niti pokušati da zaobiđete mere bezbednosti ili pokušati da izmenite sadržaj sajta osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa kao i podatke o njima ukoliko zloupotrebljavaju sajt (što podrazumeva pre svega hakerisanje, prevare ili širenje računarskih virusa). Takođe možemo paviti izmene servisa bez prethodnog upozorenja, a ovo može podrazumevati i uklanjanje servisa u bilo koje vreme.

U interesu svih korisnika sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreže. Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem ovog sajta ili drugih linkovanih sajtova.

Zvanični sajt wiland.tel može da sadrži linkove ka drugim sajtovima. Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom wiland.tel i wiland.tel nije odgovorn za njihov sadržaj (uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova). wiland.tel nije odgovorna za za bilo koji oblik prenosa primljenog sadržaja sa drugog linkovanog sajta. wiland.tel obezbeđuje ove linkove korisnicima samo kao pogodnost, tako da popstavljanje ovih linkova na zvaničnom sajtu wiland.tel ne podrazumeva udruživanja wiland.tel sa njihovim operaterima.

Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa ovog sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovog sajta bez izričite dozvole administratora. Administrator može bilo kad, bez prethodne najave, da npravi izmene na sajtu.

Informacije na ovom sajtu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške. Informacije mogu biti promenjene ili ažurirane bez prethodne najave. Promena sajta bez prethodne najave Zvanični sajt wiland.tel je javni servis.

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.