Isporuka / Reklamacije

Isporuka

Troškovi isporuke Proizvoda Kupcu nisu uračunati u cenu za sve narudžbe, pa stoga Kupac ima dodatnih troškova. Bez obzira na ukupnu vrednost naručenih Proizvoda. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje u roku 24 sata od vremena potvrde narudžbe od strane prodavca putem email-a, narudžba će biti stornirana.

Prodavac ima mogućnost isporuke i dostave naručenih Proizvoda putem kurirske službe. Prodavac vrši pripremu za slanje i inicira isporuku Korisniku nakon evidentirane uplate ili odabira za slanje pouzećem.

Ukoliko se narudžba odnosno uplata evidenira do 12 sati radnim danom, Proizvodi će biti predati za isporuku istog dana. Ukoliko se narudžba odnosno uplata evidentira radnim danom 12 - 16 sati, Proizvodi će biti predati za isporuku prvog narednog radnog dana.

Ukoliko je narudžba evidentirana tokom praznika ili vikenda (subota i nedelja), Proizvodi će biti spremni za isporuku u skladu sa opisom u prethodnom pasusu.

Isporuci se pristupa tek nakon ispunjenja uslova iz opisa za Naručivanje. 

Reklamacije
Kupac ima pravo na reklamaciju u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupca na robu. Kupac reklamaciju na Proizvod upućuje u pisanoj formi putem Kontakata, najkasnije u roku do 8 dana od datuma isporuke narudžbe. Obaveza je Kupca da u zahtevu za reklamciju navede broj transakcije i broj računa.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, tako što će Kupcu dostaviti reklamacioni list putem email-a.