Software

CALL MANAGER

CALL MANAGER

WILAND TEL CALL MANAGER je potpuno nova aplikacija namenjena svim korisnicima i Call centrima koji i..

CALL MANAGER ADVANCED

CALL MANAGER ADVANCED

WILAND TEL CALL MANAGER ADVANCED je potpuno nova aplikacija namenjena svim korisnicima i Call centri..

CALL MANAGER ENTERPRISE

CALL MANAGER ENTERPRISE

WILAND TEL CALL MANAGER ENTERPRISE je potpuno nova aplikacija namenjena svim korisnicima i Call cent..

CALL MANAGER LICENCA

CALL MANAGER LICENCA

Licenca za 1 korisnika programa CALL MANAGER ili CALL MANAGER ADVANCEDMože se nabaviti neograničen b..

CALL MANAGER SMS ADD-ON MODUL

CALL MANAGER SMS ADD-ON MODUL

Call Manager SMS add-on modul je dodatka za Call Manager koji omogućava slanje poruka na jednog ili ..

ENDOKRINOLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinologija pripada grani/oblasti medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka, tj. poremeća..

GASTROENTEROLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

Gastroenterologija predstavlja oblast Interne medicine. Naziv gastroenterologije potiče od grčkih re..

GINEKOLOGIJA

GINEKOLOGIJA

Ginekologija je posebna oblast medicine koja se bavi ginekološkim problemima žena svih starosnih dob..

HEMATOLOGIJA

HEMATOLOGIJA

Hematologija je oblast interne medicine, koja se bavi poremećajima broja i oblika krvnih ćelija, por..

KARDIOLOGIJA

KARDIOLOGIJA

Kardiologija pripada delu interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvn..

Linkus Cloud Service - S100

Linkus Cloud Service - S100

Yeastar Linkus Cloud Service - S100Linkus Cloud Service - LCS, je dodatna usluga koja je dizajnirana..

Linkus Cloud Service - S300

Linkus Cloud Service - S300

Yeastar Linkus Cloud Service - S300Linkus Cloud Service - LCS, je dodatna usluga koja je dizajnirana..

Linkus Cloud Service - S50

Linkus Cloud Service - S50

Yeastar Linkus Cloud Service - S50Linkus Cloud Service - LCS, je dodatna usluga koja je dizajnirana ..

Linkus Cloud Service Pro - S100

Linkus Cloud Service Pro - S100

Yeastar Linkus Cloud Service Pro - S100Linkus Cloud Service - LCS Pro, je usluga sa dodatnom vrednoš..

Linkus Cloud Service Pro - S20

Linkus Cloud Service Pro - S20

Yeastar Linkus Cloud Service Pro - S20Linkus Cloud Service - LCS Pro, je usluga sa dodatnom vrednošć..

Showing 1 to 15 of 64 (5 Pages)